Oplæg på arkitektskolen aarhus 29.01.2008 - arkitekten som it-udvikler

Hvem er jeg, hvad
laver jeg, og hvorfor?
andreas lykke-olesen,
uddannet arkitekt fra aaa, kommunikationsdesign 2000,
er/har været tilknyttet undervisnings- og forskningsprojekter på aaa, a&d, daimi og cavi,
har på interactivespaces lavet phd-projektet "space as interface - bridging the gap with cameras".

partner i arkitekturbureauet kollision
kollision er et arbejdsfællesskab, hvis primære opgaver er projekter af udviklende karakter i spændingsfeltet imellem arkitektur, interaktionsdesign og forskning - og ofte i samarbejde med andre faggrupper. Projekterne forsøger at integrere og udvikle informations- og kommunikationsteknologier i rumlige og arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen.

Hvor startede jeg...
Hvad var jeg igennem...
Hvor kom jeg hen...
Hvor er jeg nu...

En af de teknologiske udfordringer
Teknologi flytter fra skærm og grå kasser til vores fysiske miljø...
Oplagt mulighed for arkitekter...
Interaktionen imellem mennesker, teknologi og rum sætter fokus på situation, aktivitet og brug...
Stiller krav til en forståelse for andre aspekter end dem man traditionelt tænker indenfor design og arkitektur...
Don't think beauty in appearance, think beauty in interaction...

I det følgende præsenteres en række eksempler, der kan åbne op for en diskussion af designeres og arkitekters mulige rolle indenfor dette felt. Jeg kommer slet ikke igennem alle eksempler, men kig selv videre...

Teknologi til procesunderstøttelse:
[ link ] Virtuel Scenografi - blandinger af fysiske og digitale verdner i real tid.
[ link ] Havnen på spil - mixed reality spil til inddragelse af borgere i planlægningsprocesser.
[ link ] ByensStemmer - inddragelsesredskab der udnytter det fysiske rum.

Interfaces i det fysiske miljø:
[ link ] STATIC! - design af indlejret teknologi, der visualiserer energiforbruget.

Interaktionsdesign der udvider bibliotekets rum og materialer

[ link ] Storysurfer - kropslig interaktiv søgemaskine til børn.
[ link ] iFloor - biblioteket som kommunikationsrum fremfor informationsrum.
[ link ] Book - 3D digital udbygning af den klassiske bog.
[ link ] BibPhone - det fysiske bibliotek som usynligt lydinterface.

Rumlige skærmbaserede interfaces
[ link ] 3D sitemap - rumlig organisering af data.
[ link ] RollingCube - data organiseret på en 2D-flade.
[ link ] ProjectDiagram - indholds- og relationsvisualisering af data

Er det en designers job?

Er der andre spørgsmål?

andreas lykke-olesen
andreas@lykke-olesen.dk
http://andreas.lykke-olesen.dk