Oplæg ved [clinch] arrangement på Kunstakademiets Arkitektskole, 08.11.04


Hvem er jeg?


Andreas Lykke-Olesen - uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus, afdelingen for KommunikationsDesign 2000.
Er/har været tilknyttet undervisnings- og forskningsprojekter på aaa, a&d, daimi og cavi


Hvad laver jeg?


Partner i arkitekturbureauet kollision.

Kollision er et arbejdsfællesskab, hvis primære opgaver er projekter af udviklende karakter i spændingsfeltet imellem arkitektur, kunst og forskning - og ofte i samarbejde med andre faggrupper. Projekterne forsøger at integrere og udvikle informations- og kommunikationsteknologier i rumlige og arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen.


Ph.D. studerende på Institut for Deisgn, Arkitektskolen Aarhus, arbejder på InteractiveSpaces, under ISIS Katrinebjerg, med projektet Spaceasinterface.

InteractiveSpaces is an interdisciplinary research center bringing together architecture, engineering, and computer science with the research mission to create new concepts for future interactive spaces. InteractiveSpaces.net also bring together companies and public researchers in a R&D activities leading to new products and services for specific domains.The research activities focus on six themes which may be applicable to one or more of the application domain projects undertaken in the center. The application domains to be studies include schools, libraries, museums, homes and specific workplaces and homes.

Spaceasinterface deals with the emergence of pervasive computing in our surrounding space that contains both physical and virtual proporties. Interacting with these environments require a new way of understanding the relation between space and technology. To me interactions should not only be limited to simple displays but be a part of and take place in the space, and in that way using the space as the interface. This is done by combining the spatial and technological properties with the user as an interacting device – speaking to, gesturing with, moving in and touching the surrounding space. That way our interactions with technology gets a closer relation to the environments they are applied to.

Arbejdet i tværfaglige og tværinstitutionelle projekter kræver, tror jeg, en ydmyghed overfor sit eget fag og en indsats for at tilegne sig en indsigt i andre fagligheders problemstillinger og metoder, så man kan udnytte hinanden så meget som muligt.

Sammenspillet imellem den institutionelle forskningsverden og en reflekteret men mere intuitiv praksis har ført til en række skæve, polemiske og udfordrende projekter. Disse søger både at udvikle nye metoder til at skabe og styre designprocessen, og ligeledes give nye bud på andre områder hvor arkitektens faglighed kan komme i spil.


Mulige cases:


Virtual Set Design, forskningsprojekt under kulturministeriet imellem aaa, imv og cavi

Playful Interaction, forskningsprojekt under EU (DC1) - workspace

Augmented Table, privat

3D sitemap, privat

Book, kollision med peter skaarup

Block, kollision med peter skaarup

Mixis, interactivespaces og pervasive healthcare, under ISIS Katrinebjerg

eMote, interactivespaces, under ISIS Katrinebjerg

iFloor, interactivespaces, under ISIS Katrinebjerg


Et par bud på hvordan man agere innovativt i studietiden med henblik på fremtiden?

01 indgå fællesskaber både indenfor og udenfor institutionen

02 lave skoleopgaver der peger ud i verden

03 starte virksomhed og lave opgaver

04 besidde en generel åbenhed - så den man troede man skulle blive kan blive en anden

05 udnytte den nye studiemodel og shoppe relevante kurser på andre institutioner - ex. organisationsteori, perceptionspsykologi....