Hvem er jeg?

uddannet arkitekt fra aaa, kommunikationsdesign 2000,
er/har været tilknyttet undervisnings- og forskningsprojekter på aaa, a&d, daimi og cavi

Tror på koblingen imellem undervisning, erhverv og forskning!

Hvad laver jeg, og hvorfor?

phd-studerende på aaa, arbejder under interactivespacesisis katrinebjerg, med projektet spaceasinterface.
InteractiveSpaces is an interdisciplinary research center bringing together architecture, engineering, and computer science with the research mission to create new concepts for future interactive spaces. InteractiveSpaces.net also bring together companies and public researchers in a R&D activities leading to new products and services for specific domains.The research activities focus on six themes which may be applicable to one or more of the application domain projects undertaken in the center. The application domains to be studies include schools, libraries, museums, homes and specific workplaces and homes.

partner i arkitekturbureauet kollision
kollision er et arbejdsfællesskab, hvis primære opgaver er projekter af udviklende karakter i spændingsfeltet imellem arkitektur, kunst og forskning - og ofte i samarbejde med andre faggrupper. Projekterne forsøger at integrere og udvikle informations- og kommunikationsteknologier i rumlige og arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen.


Hvordan skal/kan man agere innovativt i studietiden med henblik på fremtiden?

01 indgå fællesskaber både indenfor og udenfor institutionen

02 lave skoleopgaver der peger ud i verden

03 starte virksomhed og lave opgaver

04 besidde en generel åbenhed - så den man troede man skulle blive kan blive en anden

05 udnytte den nye studiemodel og shoppe relevante kurser på andre institutioner - ex. organisationsteori, perceptionspsykologi....


Hvad skal/kunne arkitektskolen i aarhus gøre bedre?

01 etablere netværk der rækker ud over "arkitektuddannelsen", så der herved kan tænkes og løses opgaver der retter sig imod nye felter

02 etablere projekter med virksomheder, institutioner og organisationer

03 starte forskningsprojekter hvor studerende deltager og leverer viden og arbejdskraft