NYKREDITS OPMUNTRINGSPRIS 2003

Arkitekturudvalget indstiller følgende:

KOLLISION blev første gang kendt i en bredere offentlighed i vinteren 2001, da de vandt førstepræmie i den åbne internationale idekonkurrence om Informationsteknologi og Arkitektur udskrevet af Danske Arkitekters landsforbund. Projektet ”New Ways of Living” gav et bud på den fremtidige bosætning i år 2020. Kraftigt inspireret af jules Vernes upublicerede science fiction-roman ”Paris i det tyvende århundrede” beskrev projektet en fremtidsvision hvor mennesket har bosat sig i blomsterlignende vertikale landsbyer. I projektet kædes kommunikationsteknologi og nærdemokrati tæt sammen med den arkitektoniske form der ændres alt efter beboernes humør og forhold til de omgivende naboer. Resultatet er en poetisk teknovision for en bedre og mere demokratisk fremtid præget af en billedkraft der tåler sammenligning med den tidlige modernismes bedste byvisioner.

Siden da har Kollision stødt og roligt arbejdet sig i retning af nutiden. Gennem denne udvikling har de besvaret en række af de karakteristika som allerede prægede deres IT-projekt. Først og fremmest en optimistisk og eksperimenterende anvendelse af IT. I Kollisions arkitektur er IT også et design- redskab; men samtidigt også langt mere og andet end det. De tager betydningen af begrebet kommunikationsteknologi alvorligt og kommunikerer indbyrdes. Det er ikke mindst interessant fordi Kollision samtidig er optaget af at udvikle en åben demokratisk designproces. En proces hvor forskellige faggrupper løbende kommunikerer med hinanden og med kommende brugere og udveksler faglig viden og synspunkter.

Denne kommunikations bestræbelse ligger bag udviklingen af Kollisions ”Diskussionsspil”. Diskussionsspillet er et redskab til at gennemføre en åben og demokratisk planlægningsproces hvor forskellige partshavere i byens udvikling fra politikere og erhvervsfolk til interesserede borgere, deltager i et forpligtende rollespil. Informationsteknologien understøtter spillet ved undervejs, at visualisere konsekvenserne af de forskellige idéer og forslag samt ved at opsamle og dokumentere spillets løbende udvikling.

Spillet nåede sin foreløbige kulmination i slutningen af 2002, hvor der blev gennemført et spil om Århus Havns fremtidige udvikling under stor mediebevågenhed og med deltagelse af lokale toppolitikere og erhvervsfolk.

I en tid hvor valgfrihed og individualitet i stadig højere grad præger arkitekturen og planlægningen er der brug for tiltag der genfortolker arkitekternes arbejdsmetoder og kommunikationsformer i forhold til den omgivende verden.

Kollision indstilles derfor til Nykredits Opmuntringslegat fordi de med stor entusiasme og dygtighed har arbejdet på at udvide arkitekternes værktøjskasse. Både helt konkret gennem en inspirerende anvendelse af IT; men vigtigst af alt fordi de medvirker til at formulere en ny forståelse af hvordan arkitekter og planlæggere kan indgå i forpligtigende og udfordrende samarbejder med kommende brugere.


Claus Peder Pedersen Stig Lennart Andersson Thomas Carstens