On the 20.08.04 kollision recieved a 50.000 kr scholarship from Architect Henning Larsens Fond for their work in the borderlands between architecture, research and technology.

Visit the studio of Henning Larsen here

Below is the explanation and reasons for the award - (danish only)

Kollision er tre unge arkitekter: Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen, der alle er uddannet på Arkitektskolen i Aarhus. Her har man en afdeling for kommunikationsdesign, der arbejder seriøst med forholdet mellem IT og arkitektur, og det er kernen i de tre’s arbejde. Efter afgang har de tre forsket, dels på Arkitektskolen i Aarhus, dels på CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, på Aarhus Universitet. Samtidig har de som ’Kollision’ siden år 2000 udarbejdet idé-projekter og konkurrencer, såvel som konsulentrapporter og dialogprojekter.
De er således nogle særdeles produktive unge mennesker.

Kollisions arbejde ligger helt ude i kanten af hvad man konventionelt opfatter som arkitektarbejde. Det er forskning og udforskning på højeste niveau, med vægt på det visionære og på kommunikation.

Og det er en særdeles væsentlig forskning og udforskning de bedriver. I løbet af de seneste 5 år er der sket en eksplosiv udvikling i integrationen af IT i alle faser af byggeri og anlæg. Det gælder naturligvis for projektering, for beregninger og i alle de administrative led. Men det gælder også for kommunikationsledene, både i programfasen, projekteringsfasen og i byggeriets anvendelse. Interaktive medier giver nye muligheder i hvert eneste led.

Nye muligheder kan føre til nye glæder, og til nye ulykker. Vi kan se rundt i Europas byer, hvordan computeren har hjulpet arkitekter til at tegne stadig fattigere og koldere byer og bygninger. Detaljer der downloades fra nettet og forførende animationer er to sider af den sag. Og omvendt kan vi se hvordan det er blevet muligt at skabe visionære, spektakulære bygninger, nu hvor de komplicerede beregninger kan klares på en pc. Det er arkitekternes opgave at beherske og udnytte de nye redska-ber, og stille dem i menneskenes tjeneste, for der er nok af andre kræfter, der vil spænde dem for den primitiveste økonomiske vogn.

Her er det at Kollision gør en imponerende og vidtfavnende indsats. De har berøring med næsten alle dele af processen, og overalt er de på det godes side, på sansernes, menneskenes, og demokratiets side. Uanset om det gælder boliger, byrum, børn eller hospitaler er Kollisions undersøgelser rettet mod brugere og mod teknologiens tilgængelighed. Det er godt at se, og det er oplagt at Henning Larsens Fond i år betænker netop Kollision, som repræsentanter for udvikling og nytænkning i arkitekturen.